Här kommer en film med Thomas & Maja från träningen i Söndags:

Det kördes linjetag! Kunde inte låtabli att sätta musik till……smiley

http://www.youtube.com/watch?v=kN1oYZ4jqW0